Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
86 Fig. 66 viser et Tværsnit af Berliners Mikrofon, der væsentligst kun adskiller sig fra Ericssons derved, at Membranet ECB bestaar af en tynd Kulplade, forarbejdet af Kul og Glimmer, ovenover hvilken Kul- kornene findes. Jord Fig. 67. Telefonapparatet. Fig. 67 viser Strømløbet i et almindeligt Telefonapparat med Tale- og Høreapparat (Enkeltledning smig. Side 42). PS— PS er en Induktionsspole (Transformator) bestaaende af to ind- byrdes isolerede Traadruller PP og SS. Ledningen P, den primære Rulle, er tykkere og meget kortere end Ledningen S, den sekundære Rulle, der ligger udenom hin. Tales der ind i Mikrofonen, opstaar der Variationer i Strømstyrken i P, og disse inducere Vekselstrømme i S (smig. Side 23), som gennemløbe Linien og saavel Afsender- som Mod- tagerapparatets Høreapparat (Telefon). Talen høres da i dette meget tydeligere, end dersom Telefonen var indskudt direkte i det primære Strømløb, og man undgaar tillige at faa Batteristrøm gennem Linien. Telefonapparatet er desuden forsynet med en almindelig In- duktor, en Vekselstrømsvækker og ofte tilligemed en Lynafleder. Naar Apparatet ikke benyttes, hænger Telefonen paa en sær- lig Krog K (Fig. 68), der under Telefonens Vægt bevæger sig et Stykke ned og afbryder det primære Strømløb sam- tidig med, at Induktoren indskydes paa Linien. I Fig. 68 er t. Eks. vist det fuldstændige Strømskema for Berliners Telefonapparat med to Høretelefoner. Naar den venstre Høretelefon hænger paa sin Krog K, er Kontakten a sluttet, og Kontakterne b og c