Katalog til Industri- og Landbrugsudstillingen Sorø 1904

År: 1904

Forlag: F. Haüsers Bogtrykkeri

Sted: Sorø

Sider: 44

Pris 25 Øre

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 44 Forrige Næste
Massey Harris Slaamaskiner, Mejemaskiner, Bindemaskiner, Staal Hesteriver, Staal Kultivatorer, Høvendere. Massey Harris Maskiner udmærker sig ved fortrinlige Konstruktioner, let Gang og stor Holdbarhed og Styrke. Talrige Anbefalinger fra ansete Landmænd foreligger. Forlang vort nye elegant udstyrede Katalog, Komplet Reservedelslager forefindes. Lager af ægte amerikanske Mejemaskine Knive til lave Priser. Lager af prima Manillagarn for Bindemaskiner til laveste Dagspris. sidste Plovprøve. Den hedste existerende Plov er den ameri- kanske Albion“. Belønnet med Land- Vil De spare Arbejds- kraft, men alligevel ønsker et stort Udbytte af Deres Rodfrugter, maa De snarest bestille „Planet jr.“ Radrenser til Haand- eller Ilestekraft, der giver et enestaaendc Resultat og kommer Haand- lujruing nærmest. Forlaug vort illustrerede, beskriven- de Katalog. Haaudredskaber til Have og Mark i bedste Former. Galvaniseret Traadfletninff, BSegntraad, Piggetraad m. ni. Nyt dansk Markhegn. ^>oo— Q. cJfi. cflom & Qo. ülolianHavn.