Landbruget og teknikken

Ofte fortæller vi historien om Danmark som en historie om en overgang fra et landbrugssamfund til et industrisamfund. Men den historie er for simpel. Landbruget og industrialiseringen var tæt sammenvævet, og landbruget har taget den teknologiske udvikling til sig.

Som enkelte eksempler kan man nævne, at de første jernstøberier i Danmark i høj grad levede af at producere redskaber til landbruget, og i 1880'erne førte mange nye mejerier til et boom i antallet af dampmaskiner. For ikke at tale om, hvad de kemiske fabrikkers fremstilling af kunstgødning kom til at betyde.Og hvad med sådan noget som smør? Er det egentlig et landbrugsprodukt, et industriprodukt eller begge dele?

Landbrugsland eller industriland?

I 1912 holdt industrimanden Alexander Foss en berømt tale "Danmark som industriland". Den blev straks besvaret med talen "Danmark som landbrugsland". Der har nemlig altid været politiske interesser knyttet til forståelsen af, hvad vi i Danmark skal leve af. Foss' tale kan du finde i den historiske bogsamling på DTU, mens modsvaret findes her.

Læs meget mere om forestillingen om Danmark som industri- og/eller landbrugsland i historikeren Per Bojes bogserie "Vejen til velstand" eller i hans afskedsforelæsning, som du finder her.

Bøger

Fotografier