Flyvningens ABC
"Flyvning for alle"

År: 1944

Forlag: Carit Andersens Forlag

UDK: 656.7.05 Fly

Udgivet af Dansk Motorflyver Union

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 21 Forrige Næste
*' f 1 1 * Flyvningens ABC .। . • • - .. , U D G T V £ T A F „rlyvning for alle" DANSK MOTORFLYV E R U N = O N Denne Mappe Lærebøgen „Flyvningens Ab C". Redigeret af Chefen for Statens indeholder: Eyverij ?neste, Kap^ajnløjtnant Sv -Aa. Daibro. 14 farvetrykte Plancher: Flyver:::-Linens Opbygning, Flyvelære, Motorlære, Skyatlas, Vejrkort, Lintnavigation samt Luftfartslove. 1 stort danmarkskort til Brug "or Luftnavigafon. 2 Tre isporiør. 3 Kursusbreve, de første af 8 Breve, der hører til det store Lands- Flyve-Korrespond?nce-K ursus. EJEREN AF DENNE MAPPE DELTAGER GRATIS I dansk motorflyver unions FLYVEWURSUS pr. Korrespondance Pris for Bog, Plancher, Kursus etc. Kr. 22.50 CARIT A NDERSENS O R L A G F E.BORD1NG A/S.KBHVN.N. DANMARKS TEKNISKE BIBLIOTEK få 18 DA** '5 .31 300004035228