Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Historie II
Selskabets Historie i Tiden fra 1869-1918

Forfatter: H. Hertel

År: 1919

Forlag: August Bangs Boghandel

Sted: København

Sider: 394

UDK: 63(06)

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 420 Forrige Næste
BILAG 385 Statskonsulent A. Appel. Statskonsulent H. F. K. Dencker. Lektor, Dr. phil. (senere Professor) J. E. V. Boas. Justitsraad, Landinspektør N. Jensen. Forsøgsleder, Redaktør L. Helweg. Højskolelærer, cand. mag. (senere Professor) P. la Cour. Kaptajn, Sagfører K. C. Lassen. Forsøgsleder, Statskonsulent K. Hansen. Landbrugslærer (senere Forsøgsleder) N. A. Hansen. Forpagter Chr. Sonne. Proprietær (senere Redaktør) N. Heymann. Dr. phil. (senere Professor) K. Rørdam. Højskolelærer, cand. math, (senere Forstander) J. Appel. Forstander A. la Cour. Proprietær, Kaptajn H. Schroll. Konsulent Richard Jensen. Direktør for Statistisk Bureau (senere Nationalbankdirektør) Marcus Rubin. Direktør C. L. Slomann. Direktør L. KristofTersen. Godsejer (senere Etatsraad) Jørgen Larsen. Professor T. Westermann. Landbrugskonsulent Harald Faber. Sygehuslæge Vald. Hansen. Sekretær i Landhusholdningsselskabet (senere Regeringskonsulent, Etatsraad) Rud. Schou. Lektor (senere Professor, Dr. med. & phil. & bot. et zooL) W. Jo- hannsen. Hofjægermester (senere Kammerherre) Fr. Tesdorpf. I Tiaaret 1899—1908. Professor, Dr. phil. E. Rostrup (7 Foredrag). Statskonsulent K. Hansen (4). Sekretær i Landhusholdningsselskabet, cand. polit. H. Hertel (4). Forsøgsleder L. Helweg (3). Justitsraad L. Friis (3). Regeringskonsulent (senere Etatsraad) Rud. Schou (3). Veterinærkonsulent J. Arup (3). Forstander S. C. A.Tuxen (2). Professor, Dr. med. C. O. Jensen (2). Professor, Dr. phil. F. Kølpin Ravn (2). Statskonsulent J. Jensen (2). Direktør for Statistisk Bureau (senere Generaldirektør) Michael Koefoed (2). Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Historie. 25