Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Historie II
Selskabets Historie i Tiden fra 1869-1918

Forfatter: H. Hertel

År: 1919

Forlag: August Bangs Boghandel

Sted: København

Sider: 394

UDK: 63(06)

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 420 Forrige Næste
INDHOLD Side 5 . 12 . 36 . 42 . 46 51 . 61 . 75 . 79 . 85 . 94 . 96 . 101 . 103 . 114 . 119 . 127 . 145 . 183 . 237 . 272 . 293 . 303 . 316 320 325 331 345 352 360 366 374 395 Indledning______________________________________ Præsidenter____________________________________ Sekretærer_____________________________________ Kasserere m. fl__________________________________ Lovene af 1872 ________________________________ Hædersbelønninger for Landboflid _______________ Understøttelser til faglig Uddannelse_____________ Understøttelser til trængende Landmænd_________ Hædersbevisninger______________________________ Udgivelsen af Skrifter __________________________ Anskaffelse og Uddeling af Skrifter______________ Udvalget for Udbredelse af god Landbrugslitteratur Foredrag_______________________________________ Selskabets Lærlingeinstitution____________________ Meteorologiske Undersøgelser____________________ Maskin- og Redskabsprøver_____________________ Agrikulturkemisk Virksomhed____________________ Mælkerib ru g et__________________________________ Husdyrbruget__________________________________ Plantekulturen_________________________________ Konsulentvirksomheden_________________________ Kongeriget Island, Færøerne og Grønland ________ Landbrugsmusæet______________________________ Kontrollen med Korn og Foderstoffer_____________ Det landøkonomiske Rejsebureau ________________ Udstillinger og Kongresser ______________________ Økonomiske og sociale Forhold__________________ Forskellige Sager_______________________________ Fællesrepræsentation for Landbruget. Tvangfri Møder .. .. Selskabets Boligforhold________________________________ Slutning_____________________________________________ Bilag________________________________________________ Tilføjelser og Rettelse ________________________________