Læs denne Bog, og lær Deres Cykle at kende
samt smaa praktiske Vink af en gammel Cyklist

Forfatter: Ivar Christensen

År: 1914

Forlag: L. Pedersen

Sted: Skive

Sider: 15

UDK: 629.118 Cyk

Eftertryk forbydes.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 16 Forrige Næste
Cyklen hører ikke til de senere A ari nger, den er over 75 Aar gammel. Ordet „Cykle“ er udledct af det græske Ord Kyklos, (ler betyder Kreds eller Hjul, og i Sønderjylland hedder det f. Eks. heller ikke Cyklister, men Hjulridere. T Aaret 1865 naaede man til at konstruere en Velocipede med Forhjulspedaler, og senere lavedé man Maskiner, hvor Forhjulet blev betydelig større end Baghjulet; disse høje Bicykler fra 1880 er der mange, der kan huske endnu. De var konstruerede med Gummihjul (Kushionringe). For at formindske Faren ved de høje Maskiner gik man over til Bicyklen, (ler fabrikeredes i 1885. Disse Bicykler vandt dog først almindelig Ud- bredelse, da Engelskmanden Dunlop opfandt Luft- ringen (Dunlop pneumatics). Det var i 1890, og fra den Tid skriver sig Ud- viklingen af Cyklismen lier i Landet. Siden den Tid er Cyklerne bleven fuldkommen- gjorte, og samtidig er Salgsprisen dalet saa meget, at (ler kan leveres en pæn, kompletteret Cykle fra saa lav en Pris som 45 Kr.; men selvfølgelig er en saadan Maskine jo ikke af de solideste'. I vor Tiel er Cyklen bleven en uundværlig og praktisk Brugsgenstand og det billigste Befor- dringsmiddel.