Gødningslæren og Sædskiftet

Forfatter: Chr. Christensen

År: 1890

Forlag: August Bangs Boghandels Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Udgave: Anden Udgave.

Sider: 276

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 288 Forrige Næste
 -A.u.g’u.st Bangs ZBogliandels Forlag. Uorganisk Kemi, udarbejdet til Brug ved Folkehøjskoler og mindre Landboskoler af Chr. Christensen. 4de Udgave. Pris 1,65 indb. Organisk Kemi, udarbejdet til Brug ved Folkehøjskoler og mindre Landboskoler af Chr. Christensen. 3die Udgave. Pris 1,50 indb. Fodringslæren, udarbejdet med særligt Hensyn til Kvægets Fodring af A. Svendsen. 2den Udgave. Pris 3,75. Praktisk Vejledning ved Fodermidlernes Anvendelse til Malkekvæget af A. Svendsen. Forkortet Udtog af Forf’s: „Fodringslæren“. Pris 0,70. De farligste Ukrudtsplanters Vækst og Udryddelse, af J. J. Mortensen, Barrit. Et Prisskrift tilkjendt første Præmio og udgivet af „Foreningen af jydske Landboforeninger“. Pris 0,75. Mælkeri-Regnskab, udgiyct af A. Svendsen og Chr. Christensen. 4de Udgave. Pris 2,25 indb. Regnskabsbog til Optegnelse over Kvægets og Svinenes Fodring, udgivet af A. Svendsen. 3die Udgave. Pris 2.50 indb. Fodrings- og Prøvemalknings-Regnskab, ved Hans Appel. Pris 2,50 indb. Penge-Regnskabsbog, udgivet af Jakob Hansen. 2den Udgave. Pris 2.50 indb. Kvægavl og Mælkerivæsen i Nordamerika, af Heinr, Sender (San Francisco). Oversat af N. P. Hansen. Pris 1,25. Bidrag til det danske Landbrugs Historie: Jordfællesskabet og Landvæsenskommissionen af 1757, af Povl Hansen. Pris 1,75.