Forbrændingsanstalten for Dagrenovation i Frederiksberg Kommune

År: 1914

Forlag: Typ. Martius Truelsen

Sted: København

Sider: 22

UDK: 628-HL forl-gl.

Med 8 Tabeller og 8 Planer. Udarbejdet i anledning af den baltiske udstilling i Malmø i sommeren 1914.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 45 Forrige Næste
Plan 8. af ijfcit 4 IP 12-*!? 1913, aiiutd ■■ IlliIII IPfefc: - fc:: •>!, :!;|;il IHi>i mim i ill i i i >i i i i Hi m ii i i ii ii mil mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiii!iiiiiiuii'.ii!ii!iniiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii!iiriiiiiiii ihi II 11111*111 IUI H IHI I HI åiHimilHIIII! iiiiiiiiimiHium illlllllllliillllllllll!l.... II IhrilllllllllHIIHIIillllll Illlllllllll IIIIIIIIII L-- i r 11 in i' rfl 1! i' in ----4c------- Qi&v-AAuä.+t. ---------------- •• - - -J*---- -J.-- ’ k--X- 5tuw4 ,3rfi mi mi mi ii Hiiiiiiiiiiiii ni mini iiiiiiiiii mi iiiiiiHTii mi nniinrrnn' JLtxwutl“ &^<xd£ L—J jUU^a^/z-u^ £i£ ■■ ii ii > ii" irii mi hiiiiiiiiiiiii.................. ........ miiniiiiri! illllilflllllll IIIUIIIIIIIIII ______________________________________________________________________________________________ ...............jiHiiiir'iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiilillillil il ill"i1i" if ihi mi 'inn iiii>RiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiil!iiiiiiiiiiui|iii minim i» ii dim i 'im i; iimniii I 11I IB ll< UH HIII'HIII' llllf 'llllli mi« llllllllll*llllll|i||||||||fi||illlllll<i||||iii||||||i|U|in|||||i|*|l|i *i||f i|| i I II i i i IIIUI* I'lllllll ii mi ii r in *iiii hi i i ii ii in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiimir limn hi ii ■ii«" iiinHi.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiii mu r. mi I" lllllllll U-- uh mi jiiiiiiiiiiiuiii|m ‘--4* illllllllllllHIIIIIIIIIIItl'.i________________________________________ i i ir i * mi* 'iir ii' IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf_________________________________ _______ Illllllllllllillllllllllllll iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii ii! IliHIIIIIIIIIIIII Ii ni:;iiiinmiiiii li'lllllllh Ui !!!! llllllllllllilllllllll IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII liililllilll Illlllllllll Illlllllllll *11 imiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiir.iiimiiiiiiii lil|l||||IIM<l|HHII|l»»l|l«l"l|''l«'UIHIII|l>,ll|jl|l|||| iiiiiiiiiiiihuniiiii |iil!IIIIIIIHIin>',|iii'll|i|i||||ir>a'H 11111111111111111111111 111111111111111111 illllllllllll! iiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiuiiiini>i.......... ...........................IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIL............ ...........................Jiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lllllllllllllllllllllli:illUI!llllllllllllllllllll!llllilllll iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iiiiiili iiiiiiiiimiiiiimi IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII —-*— cn^t ______________ IS il I 3 •• '7 ---- lllllllillllililllllllllllllllllllllllllilllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiiini lillllllllillLillllllil lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii mi iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM............................................................. iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii mi iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii' iiiiiii*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri>r <mii|iiiii“iiiiiiiiiiniiiiiim iiiiiiiiiiiii|iiininr|iiil'il .................um ui« imiiir "iihih inn r 'in mi ’••i""ii'iiniir’ h ii'*imiiiai*nr i ip; • । n inrir •• ii'iif"• ...................................................in in i hi * "ii- in* i* liiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiihiiiiGiiiiiiiiHiiiiKimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililifi 'iiiiiiill!.iillimilihuiiiihiiiiiiiiiiiiii.*i*iiiiiiil lllllllll llllllll' Illlllllllll... iiiiiiiiiiimri lillillHi'C*' Hill Hill1 nil*** I llllllll lll!lllll llllllll r.iiiin “ 51t~” iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI'llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIilllllllllll i* ihihiiiiiii'iiimhiiim* huh iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*iiiiiiiii'i'*iiiniiiiiiiiiiiiiiii i ii *ii uri niia'iiiiiii,iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi>i|ii>iCHiiiiiiii ,iiiiiipiiiiiiii limn ii hi hi iiiipiiiiiriiii i ir-, i iiiiiiisiiiuiirii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiimmiiiiiiiii!iiiii!*iiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:miimiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir........ Jiiiliimiliiiitii i imiiiimiiiimiiiiiiiii iliiiiiiiiiiiii _______ I1IIIIIIIII4IIIIIIIIIIIII ur ■ ii'.iiiiiiiiiiiiiiiiiii itiiiiii I I' •<il>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII1!llllllllllllllllillllb llilUIIIIIHIIIIliilllllllllllllllllillinillllllllllllllllllllllllllllFIIUIIS lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll ______________________________________ —■+ - -1— --1-- ’ -4 iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllll --J.— øm,*** Illllllllllll miiiiiMihi iniiniiiiiii IllllUllllllli illlllllllllli lllllllll (Mai ’ 1^T'1'7IlMlllllllllllllllilllllllllllllllllbllIM Hiiiiiiiii!liiiliriiiiiiiiliiii!iiiii!liiiin!iiilll liiiiSiHiffiiii ■ II 1 ■iibi 1 i ii 11 ii ' if v r'iiiiiiiiilinn wi inn'' mi mil uni iiiiii ini I mil II II IIIIIIHIIIIINIIIIIIIIIinH IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ■ II IIIIIIIIIIIIIIII ID II IIIUI Illllllllllll flllllll IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllHilillllllilllUIIIIIIIIIIIIIII UH 1 Illi lllllu Illll IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IIIIII IMIIM lllllUylllllllllllllllllllllMIIMIIIII^ IIMI IIIIIIIIIIIIIIII 10 llllllll HIM lliamillllllllllllllllllllMMIIIIIIIM nil mnn imiiiiiiin iiiiii iniii iiiiii in IIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM k- Slaty *3>r^L- 'kcd/t-Oac/i I I HK II _ . 18 i z H l&ktotw* -------+----- lllllilllllllllllllllillllllini!l llllii llllilllllllillllihlllllllllllllil IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1II IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIII HIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIW ---J«- - - FOTOLITH PACHT Ci CRONE