Første Nordiske Elektroteknikermøde i København 1920

År: 1922

Forlag: Elektroteknikermødets Organisationsudvalg

Sted: København

Sider: 176

UDK: 621.3(063) St.F.

Emne: Trykt hos J. Jørgensen & Co. Ivar Jantzen

Med Understøttelse fra H.C. Ørsted Komiteen og H.C. Ørsteds Hundredeaarsfond.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 180 Forrige Næste
B J HMM I KØBENHAVN 1920 FØRSTE NORDISKE ELEK T R OTEKNIK ER M01) E UDGIVET AF ELEKTROTEKNIKERMØDETS ORGANISATIONSUDVALG MED UNDERSTØTTELSE FRA H. C. ØRSTED KOMITEEN OG H. C. ØRSTEDS HUNDREDAARSFOND KØBENHAVN TRYKT HOS J. JØRGENSEN & CO. * IVAR JANTZEN 1922