Haandværker Sangbogen

År: 1919

Forlag: Nielsen og Lydiche (Axel Simmelkiær)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 142

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 156 Forrige Næste
til Hjælp i vort Arbejde altid parat, i Modgang vor bedste Veninde, for Hjem og Arne en sikker Vagt, med gode Aander i varig Pagt. Og gælder det, Haanden er stærk og fri, og Grebet er sikkert som Staalet, det hjælper, naar d i n Haand er indeni, og d i t Øje rettet mod Maalet. — Vær derfor med os i stadig Pagt, du Livets velsignede stille Magt! —«ff— Aalborg Haandvf.’s 50 Aars Jubilæum 1898. 110. Mel.: Og Ringen, som du gav mig. Da Adam gik og spanked’ i Paradiset rundt, han modne Frugter sanked’ det blev ham ej misundt. Mens han plukkede, Frugten huggede, han gik omkring og mukkede. Han keded’ sig derinde i al den Overflod, da pludselig en Kvinde ved Siden af ham stod. Ej han mukkede, højt han klukkede, hun nejed’ og han bukkede. 133