Haandværker Sangbogen

År: 1919

Forlag: Nielsen og Lydiche (Axel Simmelkiær)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 142

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 156 Forrige Næste
vil højt vi prise hende, men mest dog med sit Hædersnavn, som »Hjemmets snilde Kvinde!« Henr. Smith. 50 Aars Jubilæum i Kbhvns. Haandvf. 1890. 115. Mel.: Komme, hvo som komme kan. Hvergang ved et Gildebord Herrerne er bænket, bliver mange kønne Ord altid Kvinden skænket: blond og mørk og bleg og rød, ung og gammel, sur og sød, — ej for Smiger slipper Engle og Xantipper. Unge Piger med en Fe man i Rangen sætter, byder dem dog »Russisk The«, Vin og Cigaretter! — Ofte lignes Kvinden ved Flora i sin Herlighed, som os længe glæder i de samme Klæder. Konen maa saa mangen Gang hjemme Sceptret føre, uden at en Kompliment derfor hun kan høre, men i glade Venners Ring Mandens Tanke først faar Sving, 141