Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
ere smaa, kan man dog uden at begaa nogen betydelig Fejl sætte tg2« = 2tga, hvorved Strømstyrken bliver pro- portional med det i Kikkerten aflæste Udslag. Hvis Vink- lerne derimod ere større, blive Fejlene, man herved be- gaar, utilladelig store (Fejlen nærmer sig til at blive oo, naar « vokser modJT). Man bliver da nødt til at beregne tga — hvis man da ikke foretrækker at inddele Skalaen empirisk. Vi ville sætte AK = n og SK = r. Da er og altsaa hvoraf Sætter man r = i tg2“=? 2tg« r i — tg2« n Vr24-n2 — r tg«= — n , bliver (0 tRa= Vn“ + LZ~J (4) I nogle Galvanometre — navnlig de nyere — er Strøm- styrken proportional med Udslagsvinklen. I saa Tilfælde kan Skalaen have Form som en Cirkelbue, hvis Radius er SK. I Fig. 5 er vist et Aflæseinstrument af Hartmann & Brauns Fabrikat. Kikkerten, der har mikrometrisk Hori- sontal- og Vertikalindstilling, er forsynet med Okulardrev og euryskopisk Mikrometer-Okular. Skalaen er af plan- slebet Mælkeglas og har en fint ætset Millimeterinddeling med Spejlzifre. Spejlaflæsningen anvendes fortrinsvis til meget følsomme Galvanometre, da den har den Fordel^ at man ikke behø- ver at komme i Instrumentets umiddelbare Nærhed, hvad