Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
48 Ved Integration faar man nu D 2 n s f dx s , D R = —r —= —r log nat -v 2ttLJ x 2æL d d 2 Eller ved Indføring af almindelige Logarithmer s D R= O.36647 y- logy Fig. 27. De ovenfor omtalte Maalemetoder kunne tjene til at be- stemme et strømløst Kabelnæts Isolationsmodstand mod Jorden; men er Nættet stærkt forgrenet og udstrakt, har det ofte en saa ringe Modstand, at man kan benytte sim- plere Metoder. Er Isolationsmodstanden mindre end et Par Megohm, anvender man med Fordel en Isolation s- maaler, der bestaar af et Præcisionsgalvanometer, hvis Skala er [inddelt direkte i Ohm, hvilket naturligvis forud- sætter en bestemt Maalespænding. Siemens & Halskes Isolationsmaaler (Fig. 27) er konstrueret efter Drejespole- systemet. Den permanente Staalmagnet er forsynet med en variabel magnetisk Shunt, der kan optage en Del af