Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
5i Koordinatsystem (Fig. 28) afsættes paa Ordinataksen Volt- metrets Modstand R1, paa Abscisseaksen Spændingen ß. Derefter afsættes Spændingen E — («+$), og Linjen X = E — («+$ forlænges til Skæring med O GÆR1). Skærings- punktets Ordinat bliver da den søgte Isolationsmodstand r15 idet Figuren umiddelbart giver = E — («+Æ e||er = R, E — («+£) K P ß Forbindes den ene Leder i et Toledersystem gennem et saaledes, at Udslaget reduceres til det halve, kan Ligningen skrives ß = Ved Division af de to E-------------- _L _i_ JL _i_ _L R ' R' s Ligninger faar man Rr R s ß der kan omskrives til -pT Ä = R ' R' eller ß a — ß S ______ß__________ R (« — ß) s R' R' 4