Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
57 grænserne ere normalt o.i —1000 Ohm, og Skalaen er ind- delt direkte i Ohm. Hele Apparatet (uden Strømkilde) vejer omtrent et halvt Kilogram. 6. Fejlbestemmelse. Har man paavist en Isolationsfejl i et Kabel, bliver den at bestemme, Kabel, der er hvor Fejlen undersøgt i næste Opgave, der stiller sig, findes. Saafremt det er et nyt Vandbad, benyttes følgende Fremgangsmaade: Enderne af Kablet AB (Fig. 31) forbindes med to variable Modstande Ri og R2, hvis Forbindelsespunkt A C gennem et Batteri er for- bundet med Vandbadet (event. Kablets Blykappe). Mellem A Fig. 31. og B indskydes et Galvanometer, og Modstandene Ri og R2 varieres nu, indtil Galvanometret ikke viser slag. Man har da noget Ud- x Rx L — x R2 hvoraf R (21) x~ lr1+ r2 L og x ere her egentlig to Modstande, men da Kablet overalt har samme Tværsnit, bliver Modstanden proportio- tional med Længden, og følgelig kunne vi betragte For- holdet som Forholdet mellem Fejlens Afstand fra A og hele Kablets Længde. Indsættes i (21) L i Meter, faas altsaa ogsaa x i Meter. Man kan fremstille et Apparat, der angiver denne Afstand direkte. Lad AB i Fig. 32 være en