Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
76 heden i°= io~8 Amp. og Modstanden 50—100 Ohm vil være passende. Da det er af Vigtighed, at Normalelementct kommer til at afgive saa lidt Strøm som muligt, foretrækker man ofte et ballistisk Instrument, da et saadant har den Fordel fremfor et aperiodisk, at et momentant Strømstød fremkalder et større Udsving ved lige Følsomhed. Viseren bringes let til Ro igen, idet man kortslutter Galvanometret, naar Nulpunktet passeres; thi derved induceres i den be- vægelige Spole en stærk Strøm, der næsten øjeblikkelig standser Bevægelsen. Thiermanns Kompensator. I to Kredsløb med Modstandene Rx og R.2 (Fig. 41) virke Fig. 41. Strømstyrkerne i Rx og R2 de elektromotoriske Kræfter NogX. Ved Hjælp af to For- bindelsestraade, hvoraf den ene løber gennem et Galva- nometer, begrænses af Kreds- løbene de to Modstande rx og r2 saaledes, at Galvanometret ikke viser noget Udslag. Ere henholdsvis JA og J,, har man da J1 r 1 — J 2 r 2 Endvidere er , __ N , __ J1 ~ R, b 2 Ro hvoraf N X F1 rT 1-2 r3 eller x = N (27) 1 ■2IA1