Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
7§ forblive i Kredsløbet, medens Modstanden i de to andre varierer med Kurbelstillingen. Summen af alle Modstandene er altsaa i Maksimum 100045 °g > Minimum 99950 Ohm, og varierer derfor højst 0.05 % ud fra de normale 100000 Ohm. Det andet Kredsløb indeholder 5 Modstande paa 10, 90, 900, 90000 og 9000 Ohm. Den sidste er dog delt i to Modstande paa 10 og 8990 Ohm, for at muliggøre Appa- ratus Anvendelse som Wheatstone-Bro. Ved Hjælp af en Kurbel C kan Forholdet gives Værdierne töüöo, töuö» 2 _i_ 1 no- 1 100’ 10 1- Mellem Klemmeskruerne K indskydes den ubekendte Spænding, der som ovenfor vist kan beregnes efter Formlen x= Ri^ I nedenstaaende Tabel er Regningen udført for de fem Kurbelstillinger. Stil- ling r2 = = X = X = Maal- grænse 100 000 10 N . rx . 100 000 r. 1000 Volt (100 000 -f- 1870) 10 10 2 100 000 100 N . rx , 100 000 fi 100 Volt (100 000 + 1870) 100 100 3 100 000 1000 N . rt . 100 000 ri 10 Volt (i00 000 -(• 1870) 1000 1000 4 10 000 1000 N.rx . 10000 i Volt (100 000 4- 1870) 1000 10 000 5 100 000 100 000 N . rx . 100 000 0.1 Volt (100000 4- >87°) 100000 100 000 Det maa bemærkes, at Kurbien i Stillingen 4 kortslutter Modstanden paa 90000 Ohm. Af Tabellen ses, at Spændingen er bestemt ved X = rx.io-n