Vexelstrømstheorier og deres Anvendelse i Praxis
Haandog for Fysikere, Maskin og Elektroingeniører og Lærebog for Studerende ved Højere Tekniske Læreanstalter

Forfatter: Carl Fr. Holmboe

År: 1903

Forlag: Alb. Cammermeyers Forlag

Sted: Kristiania

Sider: 194

UDK: 621.30

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 210 Forrige Næste
184 Asynkrone motorer og generatorer. ringe, medens startmodstanden indkobles mellem tre paa Statoren anbragte klemmer, der er forbundne med den paa Statoren anbragte sekundærvikling. Da driftsstrømmen maa passere kontaktringe, er det klart, at disse maa isoleres omhyggelig, isærdeleshed hvis der anvendes hoi spænding. Fordelen ved dette system er, at motoren kan erholde meget smaa dimensioner, hvorfor man ofte finder dreiestrømsbanemotorer med primærvikling paa rotoren. Indkapslet asynkronmotor. (A. E G.) Fig. 116 viser en indkapslet asynkronmotor; disse motorer an- vendes fortrinsvis paa saadanne steder, hvor motoren er beregnet paa at arbeide aarevis uden tilsyn, samt ved kraner etc., der er monteret i friluft, og hvor motoren, som følge heraf, er udsat for veir og vind. Fig. 117 er en 200 kw. dreiestrøm-asynkronmotor (Sch.) meden primærspænding paa 480 volt, dens omdreiningstal er 366 og dens cos ep = 0,9.