Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
io8 Væsentlig om Svendene. dömt til at yde ham fuld Begravelseshjælp med 35 Rd. Der er ingen Tvivl om, at Josef Jansen har staaet som en kraftig Inkarnation af alt Zünftigt i det kjøbenhavnske Skomagerliv. Trods Bestemmelserne i Lavsforordningerne af 1681 og 1682 havde det attende Aarhundrede jo været et stærkt zünftigt Aarhundrede, men nu var Udviklingen som ovenfor paavist, naaet til et Vendepunkt.