Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
i$6 Den nye Tid. Stilling i over 22 Aar, noget i Lavets Liv aldeles Ene- staaende. Da Anton Hansen blev valgt til Oldermand, skete der samtidig en væsentlig Forandring i Bestyrelsen. Istedenfor to afgaaende Medbestyrere valgtes Skomagermesterne S. John- Anton Hansen. sen og E. Hartvig, der begge havde en Fortid i Lavet, og disse sammen med de i dette Aar blivende Bestyrere P. Han- sen [Nørregade] og C. V. Fulbius vedblev nu i næsten ti Aar at staa som Oldermandens Medbestyrere, skjöndt der næsten hvert Aar gjordes Forsøg paa at sætte Andre ind. Tiden var rig paa Sammenstød og Kampe, og her skal saaledes strax gjöres opmærksom paa, at Bestyrelsen allerede den 8. December 1883 vedtog en Skrivelse angaaende nogle