Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
48 Fra Enevældens første Tid. særlig bravt. Han holdt, hvad der ellers ikke var Lavets Skik, sine Svende »med Kost, Tvæt og anden Nødven- dighed«, for at beskytte sit Hus og dem for Smittefare, og samtidig hjalp han ogsaa Enker i Lavet med Arbejds- kraft. Men derfor fik han ogsaa, da Oldermanden vilde tage Svende fra ham, Kongens særlige Tilladelse til i denne vanskelige Tid at maätte holde de Svende, han behøvede, uden Pligt til imod sin Vilje at afstaa nogen af dem.