Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
6 4 Forskjellige Lavsforhold. skaffede sig strax en jernbeshaet Egetræslade til Opbeva- ringssted for dens Penge og Papirer. Paa den indvendige Side af Laaget sattes følgende Indskrift: »Abraham Begrof Sara sin Hustru I Hebron, Honet Stad I Canans Land, udi en Hulle, huilken Blef Stadfæstet ham til en Begrauelses Eiendom. i Mose Boges 23 Cap. 19.20 V.« Ligkassens Lade. Det var imidlertid ikke alene Branden og Lavets Gjæld, der voldte Vanskeligheder. Lavet led ogsaa under en stor, mere eller mindre ulovlig Konkurrence særlig fra forhenværende Soldater, der endog drev det til at sælge nyt Fodtöj fra publique Boder. Da Oldermanden Severin Giötting en Gang i 1726 vilde skride ind herimod ved en