Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Forskjeilige Lavsforhold. 8i gjenstande, hvad det jo haardt trængte til efter Branden i 1728. Hele Lavets Udstyr brændte formentlig den Gang, og først i 1735 høre vi, at det anskaffede en Lade, der i Alt dog kun kostede 9 Rd. 3 Mk., og saa bar Lavet endda ikke hele Udgiften, 70 Mestere ydede hver 8 Sk. til Hjælp Sølvkande fra 1692, skjænket Lavet 1780. og skaffede derved de 5 Rd. 5 Mk.; i Januar 1748 kjøbtes en nu forsvunden Pokkenholtshammer »at opkloppe med« for kun 3 Mk. Under saadanne Forhold betyder det noget, at Lavet i 1780 bliver Ejer af en Sølvæske til dets gamle Seglstempel og en Sølvkande. Paa Sølvæskens Laag er 6