Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
82 Forskjellige Lavsforhold. indgraveret en Dobbeltörn, fra hvis höjre Klo der i en Spi- rallinie udgaar følgende Indskrift: »Denne Daasse til Am- tets Segll Er af Oldermanden Matias Andresen Böy og af Quartals Mesterne Mathias Windelboe, Johan Justlöck, Sa- muel Kyllander, Carl Friedrich Manthey Amtet foræret til en erindring 1780«. Lavets Fattigbøsse. Det er Lavets vellidte Oldermand M. A. Boy, der sik- kert her er gaaet i Spidsen. Lavet samledes saa godt som enstemmigt om ham i de halvniende Aar, han var dets Oldermand (1777-85). Hans Navn staar ogsaa paa Sølv- kanden. Den skjænkedes »til Lavets Brug og Nytte« af ikke mindre end 66 Mestere, hvis Navne alle ere indgra- verede paa den. Først kommer Oldermanden og de fire