Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Forskjellige Lavsforhold. 83 Kvartalsmestere, saa fire »Bisiddere ved Ligkassen« (Abra- ham Lorentzen Franck, Lars Christensen Björn, Nicolay Gjör, Johan Nicolay Wewer) og saa 57 andre Mestere. Kanden er forøvrigt ikke særlig gjort til Lavet, den er et indkjøbt Stykke, der efter en Indskrift paa Laaget er gjort 1692 til Kjøbmand Henrik Hornemann og Hustru i Trond- Sølvkande fra 1708, skjænket Lavet 1797. hjem. Det er et formentlig trondhjemsk Arbejde, der kom- mer til at vidne om, at der i 1780 mellem de kjøbenhavn- ske Skomagere rörer sig et Lavsliv, der kræver smukt og anseligt Tilbehør. 1782 anskaffer Lavet selv en Kobber- Fattigbøsse (der staar 1783 paa Bøssen), i 1797 faar det paany en Sølvkande af en Række Mestere. Nu hedder