Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
Side Almindeligt Landbrugsudvalg (6te Sektion a)................... 37. Landbohistorisk Udvalg (6te Sektion b)........................ 49. Kongresudvalget (6te Sektion c).................<........... 62- Landbrugsproduktudvalget (7de Sektion)...................... 63. Dyrskueudvalget (8de Sektion)............................... 78. Udvalget for Malkekvæg og Brugsheste (8de Sektion)..........109. Mælkeriudvalget (9de Sektion)................................H9- Havebrugsudvalget (10de Sektion)............................138. Skovbrugsudvalget (Ilte Sektion)............................147. Fiskeriudvalget (12te Sektion)..............................166. Hærens Afdeling.............................................183. Flaadens Afdeling............................................ Maskinafdelingen (13—15de Sektion)..........................207. Kunstafdelingen (16de—18de Sektion).........................242. Hundeudstillingen............................................ Biavlsudstillingen....................................... ^55. Fjerkræudstillingen.........................................261. Den nationale Sportsfest....................................272. Rejsestipendieforeningen (Udstillingens Fremmedbureau)......283. Tillæg til Havebrugets Beretning............................340.