Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
______ ______________________ ____ ____ INDHOLD. 1ste Del. Almindelig Beretning. Side Forberedende Skridt......................................... 1. Udvalg og Virksomhedsplan.................................. 8. Terrænet.................................................... 16. Bygningerne................................................. 20. Finansforhold................................................ 27. Indbydelse, aim. Reglement, Anmeldelser..................... 35. Sverige og Norge............................................ 46. Ikke-nordiske Udstillere...................................... 50. Kataloger.................................................... 60. Brandforsikring og Brandsikringsforanstaltninger............... 69. Bureauet, Tilsyn, Toldvæsen m. m............................ 76. Presseforhold m. m........................................... 83. Aabningshøjtideligheden...................................... 89. Tidstavle, Adgangsregler, Entrepriser..........................101. Bedømmelsen................................................108. Belønningshøjtideligheden.....................................127. Besøget................................~.....................133. Tombolaerne................................................._ Forskjellige Indtægter.......................................148. Afslutning..................................................._ .................................................... Uddrag af Regnskabet.......................................163. Litteratur..................................................170. ____________ 2den Del. De enkelte Udvalgs Beretninger. Side Industriudvalget (2den Sektion) ............................... 1. Husflidsudvalget (3dje Sektion)................................ 21. Hygiejneudvalget (4de Sektion)................................ 25. Undervisningsudvalget (5te Sektion)........................... 31.