Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
vil finde sine væsentlige og ivrigste Læsere, naar en saadan ny Udstilling er under Dannelse. — Det er en Selvfølge, at den ikke kunde afsluttes før efter Udløbet af Udstillingens Proklama, og det udløb først den 27 April d. A. Til Rækken af de ndfr. (I, S. 7) nævnte til Udstillingen knyttede Mænd, der ere afgaaede ved Døden, er her des- værrø endnu at føje Etatsraad H&inrich Hemsen^ Vicø- præsident for Udstillingens Kunstafdeling; han døde den 11 Juli cl. A. efter endnu rask at have deltaget i Forretnings- udvalgets sidste Møde den 19 Juni. Kjøbenhavn, i Juli 1890. C. Nyrop.