Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
Tillæg til Havebrugsafdelingens Beretning. (Ovenfor S. 146.) Havebrugets Dommere for dets ikke permanente Afdelinger vare følgende: Dommere i den daglige Jury: Kgl. Haveinspektør Flindt, Slotsgartner Frederiksen (Charlottenlund), Handelsgartner L. Frisenette, Anlægsgartner Høgh-Hansen, Redaktør L. Helweg og Stiftsgartner Fr. Olsen (Frederiksberg). Dommere ved Udstillingen af Iloser og Jordbær: Etatsraad H. N. Clausen, Handelsgartner N. Jensen (Valdal), Overgartner F. W. Keller (Bregentved), Overlærer C. Kerrn, Handelsgartner C. P. Lange (Ordrup). Dommere ved Udstillingen af Havesager til Udførsel: Have- brugskandidat B. Heise, Havebrugskandidat C. V. Larsen, Redaktør Uldall. Dommerudvalget til Havebrugets temporære Udstilling i September. Afdeling A. - Underafdeling I: G-artner Vold. Andersen (Egeskov), Bot. Gartner Friedrichsen, Gartner H. Jeppesen (Giesegaard), Gartner Jørgensen (Hardenberg), Gartner Pedersen (Ourupgaard). - Underafdeling II: Handelsgartner Bredsted (Odense), Handelsgartner Carstens (Thisted), Handels- gartner Rasmussen (Odense). — Afdeling B.: Gartner Jf. Rasmussen (Frijsenborg), Gartner C. Vesterby (Fuglsang), Hof- blomsterhandler B. G. Wolff. - Afdeling C.: Handelsgartner Bøgh (Horsens), Frøhandler C. Frisenette, Handelsgartner C. B. Fløystrup, Gartner Galschiøt (Ledreborg), Bestyrer V. Nielsen.