Det Nyere Agerbrug
Et Eksempel Paa Videnskabernes Almennytte

Forfatter: Justus C. Xiebig

År: 1862

Forlag: P.G. Philipsens Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 21

UDK: TB. 631

DOI: 10.48563/dtu-0000224

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 34 Forrige Næste
Paa P. G. Philipscns Forlag er udkommen: Hverdagslivets Fysiologi, efter G. H. Lewes' »Physiology of common life«, et tilsvarende Værk til James F. W. Johnstons Hverdagslivets Chemi. 2 Dele med mange Illustrationer. 4 Rdl. 40 p. Dyrelivet i Alperne, Naturskildringer fra Bjergregionerne i Schweiz, af Fr. Tschudi. Efter Originalens 5te Oplag ved Overlærer C. Fogh. Den poetiske Deel ved Christian Winther. Med 24 Billeder efter Originaltegninger af C. Rittmeyer og W. Georgy. Priis: 5 Rdl. 48 />, indb. 6 Rdl. 48 p, indb. med Guldsnit 7 Rdl. Geologiske Billeder, af Bernhard Cotta. Ester Originalens tredie Oplag ved Overlærer C. Fogh. Med 162 i Texten indtrykte Afbildninger. Priis: heftet 2 Rdl. 24 p, smukt indb. 2 Rdl. 48 p. Chemifle Breve, af Justus Liebig, paa Danfl ved E. Moller Holst. 2 Rdl. 24 p. Vandringer gjermem det vestlige Nordamerikas Prairier og Morkener fra Missisippi til Sydhavets Kyster, af B. Mollhausen. Med et Forord af Alexander Humboldt. Oversat af M. Rovsing. Med 10 Lithographier i Tontryk og et Kort over Nordamerika. 4 Rdl. 56 p.