Materialprøvningens Udvikling
Tale ved aarsfesten den 29de januar 1908

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1908

Forlag: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover)

Sted: København

Sider: 24

UDK: 620.1 Gl. Sm.

DOI: 10.48563/dtu-0000046

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 30 Forrige Næste
19 Klasse, der er nødvendigt for dem for at opnaa betryg- gende Assurance og for al erholde visse Fragter. For Skovbruget er den af Vigtighed, idel den kan give Oplysning om, under hvilke Betingelser Træerne mange Tilfælde for at komme lil Klarhed, om Material- leverancer svarer til leverede Prøver eller til opstillede Kontrakter, for at bedømme om Nedstyrtning af et Hus eller Stillads skyldes Anvendelsen af daarlige Materialier Fig. 44. Gaspard Clair Francois Marie Riche, Baron de Prony, Fig. 45. August Wohler, født i Soltau i Hannover 1819. ledt i Chamelet (Rhone) 1755, død i Asniéres ved Paris 1839. Fig. 46. Adolf Mårtens, født i Backendorf i Mecklenburg-Schwerin 1850. bedst skulle dyrkes for al give det stærkeste Ved, og mange Sieder er der gjort storartede Undersøgelser til Forst- væsenets Tarv f. Eks. i Østrig og i Nordamerika. For Retsvæsenet er Materialprøvningen nødvendig i o. s. v. For Biblioteker og Arkiver har Prøv- ningen af Papir og Blæk sin Betydning, for Lægevi- denskaben f. Eks. Prøvningen af Styrken af forskel- lige Sorter Catgut, hvorom Undersøgelser foreligger fra