Materialprøvningens Udvikling
Tale ved aarsfesten den 29de januar 1908

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1908

Forlag: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover)

Sted: København

Sider: 24

UDK: 620.1 Gl. Sm.

DOI: 10.48563/dtu-0000046

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 30 Forrige Næste
- 23 - Sky foi- Grundighed og Objektivitet kunne foranledige Forvirring og Splittelse*). 1ste Del af hans Mekanik udkom 1763 og blev oversat paa Tysk og Latin. 2den Del udkom 1764**). I Fortalen mers og Tovverkets Styrke. Da intet meer maatle ønskes i del Borgerlige, end al denne Del af Statiken engang maatle kunne blive bragt til sikre og efterretlige Regler, saa behøves heller ikke noget klarere Beviis paa den Fig. 59. Johann Bauschinger, født i Nurnberg 1834, død i Munchen 1893. Fig. 62. Johan August Brinell, født i Bringetofta Sogn (Jonkopings Lehn) 1849. Fig. 61. Knut Styffe, født paa Karlsfors 1824, død i Stockholm 1898. til 2den Del, S. 3, siger Forfatteren: »I trettende og fjor- tende Forelæsning undersøges Theorien af de faste Lege- *) Af Prof. Kromans Biografi i »Biografisk Lexikon«, 9. Bd. S. 420. **) Begge ere nylig af Fabrikant Anker Heegaard skænkede til den polyt. Læreanstalts Bibliotek. Sandhed, at den Lærde Verdens Fortieneste er uendelig stor af den øvrige, naar man i den kan bringe de Ting til en klar og tydelig Theorie, af hvilke man ikke haver uden en simpel og uvis Praxis, der arbejder i Blinde, uden at kunne sige, hvor meget man bør giøre, og hvorfor.«