Om Elektriske Gnister I
Gnistforsinkelse

Forfatter: P.O. Pedersen

År: 1922

Serie: Det kgl Danske Videnskabernes Selskab. Mathematiske-fysiske Meddelelser. IV, 10

Forlag: Andr. Fred. Høst & Søn, Kgl. Hof-Boghandel

Sted: København

Sider: 70

DOI: 10.48563/dtu-0000172

Emne: Bianco Lunos Bogtrykkeri

Med 2 tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 80 Forrige Næste
Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs videnskabelige Med- delelser udkommér fra 1917 indtil videre i følgende Rækker: Historisk-filologiske Meddelelser, Filosofiske Meddelelser, Mathematisk-fysiske Meddelelser, Biologiske Meddelelser. Prisen for de enkelte Hefter er 50 Øre pr. Ark med et Tillæg af 50 Øre for hver Tavle eller 75 Øre for hver Dobbelttavle ° Hele Bind sælges dog 25 pCt billigere. Selskabets Hovedkommissionær er Andr. Fred. Høst & Son Kgl. Hof-Boghandel, København.