Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
IX ORDFORKLARINGER 787 meget fyldigt Fartøj med een Mast, lavt Fribord og Sværd, der fires af paa læ Side under Krys- ning for at modvirke Afdrift. Roret hænger, som paa en Baad, paa Stævntræet og naaer agten for Hækken saa højt op, at Rorpinden viser ind over Rælingen. T. fører et meget stort Gaffelsejl (Bomsejlet), Gaffeltopsejl, Stagfok, Klyver og Jager. Paa ældre Fartøjer er Masten i Reglen staget stærkt forover. Tot, d. s. s. stiv, stram. Travallie, stor Baad om Bord. Trimme, at bringe i Orden, rense, rømme op (f. Eks. en Lampevæge), Engelsk. Trælle. Hale et Skib (med Trosser) op ad en Kanal eller Flod paa Bredden. Tøjanker se Anker. Tørn, d. s. s. Tur; at være paa T., at have Tur. — T. ud! Kommando til at staa op af Køjen. — At tage T. med en Ende, er at kaste den i flere Slag om en Pullert eller Kofilnagle, saa man om nødig kan standse dens Bevægelse. Udhale — gøre i Stand, pynte. Udskejning, d. s. s. Ophør. Underdreje se dreje under. Vage, flyde let paa Vandet. Et Skib vager godt, ligger let og løfter sig godt for Søerne. Vager, 1) flydende, men forankret Stage som Sømærke. 2) En lang, smal kræmmerhusformet Pose af Flagdug, som hejses paa Toppen af en Mast for at tjene som Vejrfløj. Val, d. s. s. Kyst (egti. Vold) se Lægerval. Varegods, d. s. s. Reservegods, V.-sejl, V.- rundholter o. s. v. Varp, Tov til at varpe, forhale et Skib med. At varpe kommer af at værpe, at kaste, idet Varpning, inden man havde Havne med Bol- værk, foregik ved et fra en Baad udkastet Var- panker. Varsko for noget, er . at gøre opmærksom paa, egti. advare imod noget. Vending, en V. gennem Vinden er en Stagv- (at gaa over Stag), at vende for Vinden en Kov-. Vevling, Trædetov eller Trin af let Linegods i Vantene. Vuling, den svære Surring som holder Bov- sprydet ned mod Skæget, se II S. 620. Yoke, en aag-formet Træplade med en Line i hvert Hjørne til at bevæge Roret med i Stedet for Rorpind. Æselshoved, en svær af flere Stykker sammensat Træplade af aflang for Enderne afrundet Form, med to runde Huller, af hvilke det agterste til- passes paa Mastens Top, medens Stangen føres op gennem det forreste. Æ. tjener saaledes til at holde Mast og Stang sammen, se II S. 475. 5°