Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
VI SØRET, SØFORSIKRING OG SØFARTSORGANISATIONER Søret. Overretssagfører Wadsted......................................... 682 Søforsikring. Cand. polit. C hr. Thorsen ....................... 698 Søfartsorganisationer. Navigationslærer Th. P. Funder........... 717 VII SØGAAENDE FISKERI OG HVALFANGST Søgaaende Fiskeri og Fiskehandel. Sekretær ved Dansk Fiskeriforening J. Videbæk.. . . 724 Hvalfangsten i de nordlige Have. Kommandør R. R. Hammer................. 745 VIII VERDENSKRIGENS OFRE UNDER DANNEBROG. Bering Lüsberg................ 762 LIDT STATISTIK. Cand. mag. Johs. Hoeck.............................. 774 IX ORDFORKLARINGER, Bering Lüsberg.................................... 775 X SAGREGISTER......................................................... 788