Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
_______________________ INDHOLD ______ Side I SKIBSFART OG HANDEL FRA 1865. Damp — Sejl — Motorskibe. Cand. mag. Johs. Hoeck.................................................rj II GALATHEA — TORDENSKJOLD — VALKYRIEN Korvetten »Galathea«s Togt til Ostindien og omkring Jorden 1845—47.............. 209 Fregatten »Tordenskjolde Togt til de østasiatiske Farvande 1870—72............... 253 Krysseren »Valkyrien«s Togt til Østasien 1899—1900.............................. 268 Cand. theol. Alex. Svedstrup. III VIDENSKABEN OG SØFARTEN Styrmandskunstens Udvikling. Redaktør, cand. mag. Johs Knudsen....................... 295 Den nautiske Astronomis Udvikling. Professor ved Christiania Universitet Poul Heegaard 387 Skibskonstruktionens Opkomst og Udvikling. Underdirektør, Ingeniør E. L. Barf oed . . 416 Søopmaaling og Søkort. Direktør for Søkortarkivet, Kommandør H. O. Bavn......... 448 Navigationsskoler. Navigationslærer Th. P. Funder......................... 487 Skibsbefalingsmænds Uddannelse. Samme Forfatter.....................'______ <-07 IV SEJLADS Navigering.............................................................. Vindens Benyttelse............................................. Søvejsregler......................................................... Navigationslærer Th. P. Funder. V FYR-, VAGER-, LODS- OG REDNINGSVÆSEN — SIGNALERING — RADIO- TELEGRAFI Fyrvæsenet. Fhv. Direktør for Søkortarkivet, Kommandør C. Bloch.... Vagervæsenet. Samme Forfatter......................... Lodsvæsenet. Lodsinspektør, Kaptajn C. L. Nielsen og Lodsrevisor H. Hjorth ........ Redningsvæsenet. Redaktør Hans Boesgaara........................ Signalering. Navigationslærer Th. P. Funder................ Radiotelegrafi. Over-Elektroingeniør H. Schledermann ............................. _____ ....