Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
790 SAGREGISTER X Tonnage-Centra II 200. »Tordenskjoldes Togt II 253—268. Udvandringen II 92—95. Uge Søs, en II 312. »Valkyrien«s Togt II 268—294. Vejen over Havet. Nordboerne i Oldtid 90, 126— 128; II 306 fg., 309—314. — Middelhavs- folkene i Oldtiden II 297 fg., 314, 389. — Bestik II 341 fg., 529 fg., 535. — Nautisk Astronomi i Oldtid og Middelalder II 396 fg. — Se Bredde, Længde, Sejlads og S.-haandbøger. Vagervæsenet II 605—617. Verdenskrigens Ofre under Dannebrog II 767 Vestindien, Sejlads paa 585—633. Vikingerne, Togter til Eng!., Frisland og Frank- rig 25—29; Spanien og Middelhav 29—32; Irland 33 fg.; V. bliver Erobrere 35 fg.; foran Paris 38 fg.; Kampe m. Kong Alfred 41; Eng- lands Erobring 43; V. i Østersøen 14, 43 fg., 68 fg.; grundlægger Rusland 69 fg.; Aabner nye Handelsveje 57—64; Vikingetogternes Ka- rakter 46 fg. Vindenes Navne II 311, 329. Vindstyrken, dens Betegnelse i Tal II 543. — Beregninger af dens Virkning II 544. Øresundstolden 718 fg. .