Katalog Til Dansk Købestævne I Fredericia
Foraarskøbestævne 4.-12. Maj 1918

År: 1918

Forlag: Johs. Madsen

Sted: Fredericia

Sider: 79

UDK: 061.4(489) Fredericia

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 84 Forrige Næste
ASSURANCE <=»<=> KONTROLFORRETNING oo GODSTRANSPORT oo INKASSO OPLAGRING København. Tordenskjoldsgade 11. Telef. Central 12810-12811. Telegr.-Adr,: Noitideps. Alle OPLAGRING ASSURANCE cxd KONTROLFORRETNING o<z> G O D S T RÄ NSPORT oo INKASSO Stockholm. Slussplan 63 A. Telef. 20472-20473. Tel«gr.-Adr.: Noitideps. Repræsentanter i alle større Byer i Ind- og Udland. Transport til og fra Købestævnet. Oplysninger angaaende Eksport- forhold gives beredvilligt af vor Repræsentant paa Købestævnet.