Katalog Til Dansk Købestævne I Fredericia
Foraarskøbestævne 4.-12. Maj 1918

År: 1918

Forlag: Johs. Madsen

Sted: Fredericia

Sider: 79

UDK: 061.4(489) Fredericia

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 84 Forrige Næste
KATALOG TIL DANSK KØBESTÆVNE 1 FREDERICIA FORAARSKØBESTÆVNE 4.—12. MAJ 1918 • UDGIVET OQ REDIGERET AF BESTYRELSEN FOR KØBESTÆVNET SAMT BOGTRYKKER JOHS. MADSEN, FREDERICIA Log is = Udvalget. 0 0 Kontor paa Købestævnet. Kiosk paa Banegaarden. 0 0 Det tilraades i god Tid at forud= bestille Værelser, ligesom man anmoder om, at Afbestilling sRer Afrejsedagens Morgen. Se iøvrigt Artiklen Side 4. O Co A .Å (4 £> <9 ) T-U,