Uhrmageren ved Værkstedsbordet
Haandbog for Lommeuhrs-reparatører

Forfatter: Wilhelm Schultz

År: 1912

Forlag: Dansk Tidsskrift for Uhrmagere

Sted: København

Udgave: Tredie udvidede Udgave

Sider: 425

UDK: Gl. 681

Med 310 original-træsnit i teksten og fem ekstra tavler.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 458 Forrige Næste
Spreizfjederen. 417 paa, at der her ikke er noget der klemmer sig. Ligeledes prøver vi Mellemhjulene endnu en Gang for den samme Fejl (344). Saa først sætter vi Vekselhjulet og Timehjulet definitivt paa Plads. Naar Skiven sættes paa, lægger vi Mærke til, om den ikke kan vakle (291 Afs. 4), hvad der senere vilde kunde fremkalde en Gnidning af Sekund- eller Timeviserrøret i Skivehullet. Efter at Skiven er skruet fast overbeviser vi os om, at Hullerne er store nok for Viser- rørene og at de omslutter dem koncentrisk. 937) Endvidere maa Timerøret kun have ganske lidt Højdeluft under Skiven; i modsat Tilfælde lægger man en Spreizfjederen Spreizfjeder imellem, der altid vil holde Timerøret nede paa Fig. 300. Fig. 301. Fig. 302. Minutrørsdrivet. De firkantede Spreizfjedre er ikke tilraadelige, da det ved disse kan forekomme, at et af Staniolpladens Hjørner kan hage sig fast i Vekselhjulsdrivet. Bedre er de runde udslaaede Spreizfjedre, (Fig. 300), som man hvælver lidt ved at fare hen over dem med Hammerpenen, saaledes som Fig. 302 anskueliggør det, hvorefter Fjederen vil faa den i Fig. 301 viste Form. 938) Ligeledes undersøger vi, om Viserværket hverken gaar for stramt eller for let. I første Tilfælde sliber vi Viser- For stramt ° ri s n p n d fi vælten meget forsigtig og kun ganske lidt efter paa Filtræet viserværk med en Oliesten. I sidste Tilfælde kørner vi Viservællen let op, idet vi ruller den frem og tilbage mellem to File.