Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
143 Øje bliver rødt, naar Indkørselshvirvelen lægges om, og be- holder denne Farve, indtil den tilsvarende Udkørselshvirvel efter at være indstillet er lagt tilbage, hvorefter hele Appa- ratet da igen er i Normalstilling. Dersom en Togvejsspærring ikke udløses ved Togpassagen, kan dette efter Fjernelsen af en Plombering, udføres kunstigt ved et Tryk paa Elektro- magnetens Anker (Pl. IV B 23). c. Kombineret Sporskifte-CentralaHaasning og -Centralbetjening. Ofte indrettes et Anlæg saaledes, at nogle af Sporskif- terne kunne cex\Xxe[aflaases, medens andre cenirelbetjenes fra samme Apparat. De Sporskifter, som forholdsvis sjældent benyttes i mere end een Stilling, er det mindre nødvendigt at indrette til Centralbetjening, og Anlæget kan derved ogsaa blive billigere (smig, iøvrigt Anvendelsen af Kontrollaas, Side 132 og 138). Et saadant Anlæg kan enten indrettes efter Siemens & Halskes eller Schnabel & Hennings System. Ved de central- aflaasede Sporskifter benyttes dog ogsaa i sidste Tilfælde en Siemensk Laas. Det til denne i et Schnabel & Henningsk Anlæg svarende Haandtag er derfor forsynet med Tovskive og staar i Normalstilling opad (smig. Side 115 og 132). d. Elektrisk Centralbetjening af Sporskifter og Signaler. I den nyeste Tid har man indrettet Sikringsanlæg for elektrisk Betjening af saavel Sporskifter som Signaler (Siemens & Halske). Paa et saadant Anlæg findes der paa Centralapparatet hverken Haandtag for Sporskifter eller for Signaler, men kun forskellige Slags Hvirvler nemlig: Spor- skifte-, Togvejs- og Signal hvirvler. Omlægges en Sporskiftehvirvel, sluttes en elektrisk Kon- takt, og det tilsvarende Sporskifte føres over i den anden Stilling af en lille Elektromotor (Side 29), der ligger ved Spor- skiftet. Om dette er fuldstændigt skiftet, fremgaar af et Tableauapparat under Hvii'velen, idet Tableauapparatets hvide Øje er sort, saa længe Skiftningen staar paa. Tableau-Hvile- strømmen, Kontrolstrømmen, er nemlig kun sluttet, saa længe