Generatorer, Motorer og Transformatorer for Vekselstrøm
Forelæsninger holdt paa den polytekniske Læreanstalt af Professor William Rung

Forfatter: William Rung

År: 1912

Serie: De synkrone Vekselstrømsmaskiner

Forlag: Tutein & Koch

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 210

UDK: 621.313 Run TB Gl. St.F., 621.313 Run TB G. St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000128

1. Del. De synkrone vekselstrømsmaskiner

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 222 Forrige Næste
TEKNISK BIBLIOTEK DEN POLYT. LÆREANSTALT. Regler for Udlaan. Ved Laanets Modtagelse kvitteres og nøjagtig Adresse opgives. Forandret Adresse maa straks meddeles Biblioteket. Ingen har Ret til at laane Bøger for længere Tid ad Gangen end 1 Maaned. Dog regnes Juli og August tilsammen for 1 Maaned. Efter 1 Maaneds Forløb kan Laanet fornyes, saafremt Bogen forevises og ikke er søgt tillaans af andre. Der kan ikke laanes mere end 4 Bind ad Gangen uden Tilladelse fra Direktøren for den polytekniske Læreanstalt. Laaneren er pligtig at godtgøre Biblioteket de Udgifter der voldes ved Vanrøgt eller Bortkastelse af Bøger samt ved Indkaldelse af Laan, som ikke rettidig ordnes. Mangler som findes ved Modtagelsen kan noteres paa Kvitteringen. Uden Hensyn til Tiden for Kvitteringens Underskrift skal Bøgerne skraks alleveres, naar de hjemkaldes paa Grund af Revision eller deslige. Disse Regler gælde ogsaa for Udlaan af .Tegninger.