Danmarks Glasindustri indtil 1750
Med nogle Bemærkninger om Ruder, Drikkekar o. lign. Gjenstande, før Glasset trængte igjennem.

Forfatter: C. Nyrop

År: 1879

Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 91

UDK: TB Gl. 666.1 nyr

Emne: Aftryk af Historisk Tidsskrift. 5. R. I.

En industrihistorisk Undersøgelse.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 110 Forrige Næste
523 Danmarks Glasindustri indtil 1750. 91 En anden Kunst, der ikke staar Glastilvirkningen fjærnt, er den i Guldsmedearbejder anvendte Emaljering; ogsaa den har været kjendt her i Landet. Imellem Peder Oxes Efter- ladenskaber fandtes et «nye amelerit staab med blanck knappes paa Kronborg fandtes i Aaret 1600 en ammeleredt Kalk og Disk af Guld, og 1613 betalte Eske Brok Otte Guldsmed i Kjobenhavn 18 Rd. for 37 ameleritt Guldknappe med Diamanter i Enden 1). Det Samfund, hvori det skjore, men klare og skjent Winkende Glas er bleven en Nodven- dighedsartikel, kan ikke staa lavt i Luxus. Agatmøllen paa Kronborg Amt; Navnet Frederiksværk opkom først 1756. Fra 12 November 1746 fik Becker og Wildt Pen- sion, 150 Rd. hver om Aaret (Geh. Ark. Partik. Kassens Eesol. Prot. 1746, S. 173 Nr. 80; 1748, S. 128 - 131 Nr. 52). - Under 2 Oktober 1750 fik Philip Arentz Privilegium til i Kristiania at oprette et Stensliberi. I Norge, mente man, fandtes en Slags Bjergkrystal ellor Agat, der var ligesaa god som den bømiske (Kom. Koli. Eesol. Prot. 1746 50 Nr. 898 og Priv. Prot. 1747 —55, S. 464 - 466). >) Dsk. Saml. 2 R. VI, S. 173; Friis: Saml. t. dsk. Bygn’shist., S. 356; Ved. Simonsen: Eske Brok, II, S. 38.