Danmarks Glasindustri indtil 1750
Med nogle Bemærkninger om Ruder, Drikkekar o. lign. Gjenstande, før Glasset trængte igjennem.

Forfatter: C. Nyrop

År: 1879

Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 91

UDK: TB Gl. 666.1 nyr

Emne: Aftryk af Historisk Tidsskrift. 5. R. I.

En industrihistorisk Undersøgelse.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 110 Forrige Næste
Fabricius, Just, 90. Flasker af forskelligt Materiale, 49. Fløjteglas, 70, 71. Fod (af Metal) til at skrue paa Glas, 47. Font, Jean la, 89. Forbud mod Glas 47. Franciscus Glasbrænder, 58. Frands Glarmester, 20. Fransk Glas, 55, 70, 76, 77; — Indflydelse 87 flg. Frederik 1,31; — II, 35, 45, 46, 50, 52 flg., 77, 87; — III, 67, 70, 71, 77, 90; — IV, 77, 89, 90. Frederiksværk, 90. Triedeboldt, Jokim, Glaskræmmer, 75, 76. Gøcke, 24. . Glambæk, Klavs, Lensmand, 60 flg. Glargaarde ved Mariager Fjord, 59. Glarmestere, 10, 16 flg., 76. Glas, har mystiske Egenskaber, 2,3; — forbruges i store Mængder, 65, 67, 70; — i Møbler, 67—68; — at blæse giver adelige Rettigheder, 69; — jfr. Drikkekar. Glasborg, 63. Glasmalerier, 9, 10, 11, 18. Glasværk i Frederiksfeldt, 84; — Glargaarde, 59; — Gudumlund, 84; — Herridsvad, 58; — Holmegaard, 84; — Kjøben- havn, 72 flg.; — Kjøge, 84; — Kristianshavn, 79 flg. — Lundegaard (?), 57; — Ry, 60 flg.; — Øsel, 66; — jfr. Norgo. Gobelet, 30, 32. Grydekakkelovn, 42 Hg. Grydestøbere, 25. Gyldenstjerne, Mogens, 24, 34, 35. 46, 51. Hagen, Lambert von, Generalbyg- mester, 82. Hagendorn, Joh. Ludv., Nürn- berger, 81. Hamsfort, Kornelius, 20. Hans Glarmester, 17; — Glas- mager, 17, 19; — Gryde- støber, 25. Hans, St., -kilde, 41. Hansen, Rasmus, Byfoged, 57. Haye, Abraham de la, Ingeniør, 88. Herrestobe, 35-36. Hossisk Glasindustri, 61-62, 63; — 55, 77. Horn, til at drikke af, 21^ — Ruder af, 15. Interessentskaber, 78, 79. Italienske Glasmagere, 57, 68. Jakob Glasmager, 16; — Frautzös, Skomager, 87. Jeppe Glarmester, 17; — i Tegl- gaarden, 38. Johannes Glarmester, 17. Jydepotter, 40. Jørgen Kandestøber, 25. Kakkelovne, 41 flg. Kalkbrænderi, 89. Kande, 23. Kandestøbere, 25 tig. Klaretglas, 70. Klavs Teglbrænder, 88. Kløer, 21. Knabestobe, 35-36. Knieper, Hans, Maler, 54. Kovsken, 28, 29, 30-31. Kristian III, 13, 31, 42; — IV, 20, 29, 33, 43, 51, 65 66, 67, 76, 87, 88; - V, 82, 88. Kristiern II, 27, 40, 44. Kristine, Dronning, 10, 17, 19, 45, 50, 55.