Danmarks Glasindustri indtil 1750
Med nogle Bemærkninger om Ruder, Drikkekar o. lign. Gjenstande, før Glasset trængte igjennem.

Forfatter: C. Nyrop

År: 1879

Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 91

UDK: TB Gl. 666.1 nyr

Emne: Aftryk af Historisk Tidsskrift. 5. R. I.

En industrihistorisk Undersøgelse.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 110 Forrige Næste
Krummedige, Henrik, til Mogen- strup, 39. Kunckel, Clir. Albr., Glasbrænder, 78; — Frederik, 78; - Georg, 78; — Johan, 78. Laben wolff,J ørgen, Metalstøber, 54. Landemodet fraraader Glas, 47 flg. Latinus, Math. Weidlich, Glas- kræmmer, 84. Lav, Glarmester-, 18; — Gryde- og Kandestøber-, 25-26. Lejle, 49. Lervarer, 33 flg. Lewenstein, Filip, Glasværksentre- prenør, 78. Lukas, Giarmesternes Helgen, 18. Lundegaard, 57. Lybsk Glas, 76, 85. Lys, Hofskræder, 89. Læderflasker, 49. Maes, Evert Crynss v. d., 18. Mads Teglslaar, 38. Magdalene, Glaskræmmerske, 70, 75. Maillet, Antoine, Bogbinder, 87. Mars, Hans, Glarmester, 73, 76. Massiltræ, 24. Mathias Pedersen, Grydestøber, 25. Meer, Hans Henrik de, Glas’ kræmmer, 84. Meklenburgsk Glas, 77, 85. Michel, Jean, Bogbinder, 88. Miclielot, Bogbinder, 88. Mogensen, Henrik, Tolder, 57, 58. Moor, Jean Henri de, Guldsmed, 80 flg., 86. Mummeglas, 70. Møllebyggeri, 88, 89. Nap, 32. Nehou, Louis Lucas de, 80. Niels Glaspuster, 59, 66; — Gryde- støber, 25; — Kandestøber, 25. Nielsen, Anders, Glarmester, 66. Norge, Glasbrænderier i, 66, 68, 72, 79, 83, 84, 85. Ogier, Ch., 20, 49, 88. Oluf Teglslaar, 38. Omer, Biskop, 37. Pasglaa, 48, 70, 71. Peder Pottemager, 42. Per Glarmester, 17: — Gryde- støber, 25. Petters, Ludvig, af Brabant, 88. Pierre, St., Glasbrænder, 81, 83. Plinius, 1. Pommersk Glas, 76. Pont, Marturin du, Tolder, 75. Pottomagere, 36, 40 flg.; — -evne, 42. Povl, Biskop, 4. Priisz, Jørgen, Guldsmed, 20. Priser paa Drikkeglas, 45, 58, 65, 70, 71, 72, 75; — paa Glas- ruder, 19, 58. Puissant, Bartholomæus, 88. Pæle, at, 48. Roi, Gabriel le, 88. Ruder af Fletværk, 5, 15; — Glas, 4, 8 flg.; — Hinder (dyriske), 6, 13; — Horn, 15; — Marie- glas, 5; — Papir, 5, 14; — Træ, 12, 14; — malede, 9, 10, 11, 18; — at slaa ud, 16, 67. Røde Kar, 23, 35, 50. Rørglas, 70. Salserken, 27. Schalck, Daniel, Tapetserer, 87,89. Schierer, Frantz Ventzel, Glas- kræmmer, 84, 85; — Josef, Glaskr., 84. Schindeler, Jørgen Fr., Diamant- sliber, 90.