Mekanisk Teknologi I
Metallernes og Legeringernes Egenskaber og Anvendelse

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1899

Forlag: Gyldendalske Boghandels Forlag

Sted: København

Sider: 211

DOI: 10.48563/dtu-0000034

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 230 Forrige Næste
211 Trækprøver, Brududseende ved, 95, 96, 115, 122. — , Trækforsøg, 50, 54, 97, 113, 114, 124. — , uden Deformation, 95. Tværsnittets Indflydelse paa smede- ligt Jærns Styrke, 118. Tyggemaskine, 14. Typer, 174. Tæring, 82. Tærningenikkel, 156. Tæthed, 58, 59. — ved Rustdannelse, 84, — , se Fortætning. TJchatiusstaal, 29. Udblomstringer paa Bronze, 150. Udglødning, 55, 59. — af hærdet Staal, 74. — af Kobber, 136, 137. — af smedeligt Jærn, 76, 100, 114 o. f. — af Staal inden Hærdning, 101. — af Staalstøbegods, 28 53, 114, 115. — af Støbejærnsgenstande, 66. Udmattelse, Jærnets og Staalets, 42, 74, 117, 121, 132. Udsajgring, se Sajgring. Udsmedning af Staalblade, 99,111. Udstøbning af Bessemerstaal, 33. — af Digelstaal, 29. — af Martinstaal, 37. — af Raajærn, 17. Udsvingsstyrke, 119. Vallonfriskning, 21. V alseknusemaskine, 14. V alselighed, smedeligt Jærns, 96. V alsetraad, 133. Valsning, Indflydelse paa smede- ligt Jærns Egenskaber, 109, 111. — , se koldtvalset Jærn. Vand, jærnholdigt, 84. Vandrør, Rust i, 82, 84. Varighedsforsøg med smedeligt Jærn, 118 o. f. 132. — med Støbejærn, 92. V armeovn, 34. V armeudligningsgrube, 34. Varmløbning, Brud af Aksler og Tapper ved, 126. Ventiler af Metal, 151. V inkeljærn, Staal til, 130. V ismuth, 196. Vognaksler, Brud af, 95, 122, 124, 125. V olumenkonstans, 59. V ægtfylde, Raajærns, 89, 90. — , smedeligt Jæi'ns, 96. — , Støbejærns, 91. — , se de enkelte Metaller. Værdi, Jærns og Staals, 8. — , se de enkelte Metaller. Værktøjer, Anløbning af, 105. — , Hærdning af, 101, 103, m. m. — , Staal til, 100, 128, 129, 131, 134. — , se File, Fræser, o. s. v. 'Wolfram, 195, 197. Wolframstaal, 29, 77, 99, 197. Woods Metal, 46, 196. Wootzstaal, 29. Wurzburger-Normer, 126, 133. Yellowmetal, 139, 141, 143. 144. Zink, 159. — , Fordampning af, 140. Zinkbeskytter, 87. Zinkblende, 159. Zinkblokke mod Rust, 87. Zinklegeringer, 161. Ædelrust, se Patina. Ætseprøver, 88. 14*