Bidrag til Dansk Haandværkerundervisnings Historie
Ved Det tekniske Selskabs halvhundredaarige jubilæum den 18 september 1893

Forfatter: C. Nyrop

År: 1893

Forlag: Nielsen & Lydiche.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 263

UDK: 373.62(489)(09) Tek

DOI: 10.48563/dtu-0000048

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 276 Forrige Næste
■ ' „ rS->r; J 256 REGISTER. Borum, N. S., Smed, 73. Bredal, N. J., Maler, 64, 87. Brodhagen, P. H. C., Lærer, 53. Broncearbejdere, 95. Bruun, H. C, Malermester, 146. Bruggemann, Hans, Billedskærer, 6. Bronnum, A. C., Urtekræmmer, 141. Brøtterup, Jens, Snedker, 73. Burmeister & Wain, 192. Burmeister, C. C., Maskinfabrikant, 243. Bårens, J. H., Hof- og Statsretsasses- sor, 46, 48, 54, 59, 61,„62, 63, 65, 70, 80, 99; — M. M., Kunstner- inde, 99. Børnehuse, 16 flg. Børnelærdom, 23. Bøssemagere, 78. Cellini, Benvenuto, 33. Christensen, C. A. F., Sadelmager, 162, 165, 172; — C. V., Oberstløjt- nant, 227; — G., Rustmester, 192. Christiani, C. J. R., Hofpræst, 38, 54, 61, 62, 63, 70. Civilingeniører, 159. Classen, J. F., 66. Classenske Fideikommis, 134, 152, 153, 175, 193, 217. Clemens, J. F., Kobberstikker, 79. Clement, D. L., Universitets-Bogbin- der, 167, 168, 185, 186, 197, 198, 210, 211, 213. Colding, A., Professor, 184, 185, 211, 219. Collin, J., Gehejmeraad, 52. Conradsen, H., Medaljør, 185, 186, 212, 220; — J., do., 64. Conradt, J., Stadshauptmand, 62, 64 flg., 111, 243. Cortsen, J., Snedkermester, 185, 186, 197, 210, 211, 213, 214, 220. Cotzan, Instrumentmager, 64. Cramer, J. A., Kansler,37. Cumann, J., Klejnsmedemester, 167, 168, 185. Dagklasser, 160, 178, 193, 179, 202, 220 flg. Dahlerup, V., Etatsraad, Arkitekt, 220, 227. Dalgas, J. M., Præst, 63. Dalhoff, P., Præst, 63; — J. B., Hof- Guldsmed, 68, 95, 102, 143, 146. Damborg, P. Chr., Forgylder, 95, 143, 145, 148, 161. Dannebrogsorden, 186, 199, 216, 228, 243. Dinesen, J., Informator, 88. Dobel, H. J., Tømmermester, 192. Dramatiske Selskaber, 108, 109. Drejere, 78, 100. Eckersberg, C. V., Professor, 157. Efterslægtselskabet, 38, 182, 212. Ehlers, E. D., Konferensraad, 160, 164, 165. Eibeschutz’s Reservelegat, 217. Elektrisk Belysning, 218. Elementærklasser, Kunstakademiets* 99, 153, 156, 157, 177. Elevantal, 151, 174, 175, 193, 19or 216, 222, 231. Elever, fordelte efter Fag, 180, 194y 234. ' Engel, L. C., Justitsiraad, 217. England, 7, 67. Ette, Carl R., Murmester, 214, 220. Faber, P., Telegrafdirektør, 186. Fabricius, J. C., Professor,. 80. Fabritius, Fr., Guldsmed, 73. Fagskoler, 15, 17, 19, 81, 101, 102. 250. Fattigvæsen, 19, 20, 46. Fenger, L., Professor, 185, 186, 197 211, 212, 214, 218, 251.