Bidrag til Dansk Haandværkerundervisnings Historie
Ved Det tekniske Selskabs halvhundredaarige jubilæum den 18 september 1893

Forfatter: C. Nyrop

År: 1893

Forlag: Nielsen & Lydiche.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 263

UDK: 373.62(489)(09) Tek

DOI: 10.48563/dtu-0000048

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 276 Forrige Næste
REGISTER. 57 Fincke, Kasper, Kunstsmed, 1. Fjord, N. J., Docent, 229, Flensborg, 4, 6, 13. Fonden ad usus publicos, 82. Foraarskvartal, Undervisning i, 223. Forening, af Snedkere til Kundskabers Fremme i Professionens Teori, 102, 113; — for berejste Haandværkere, 249; — jfr. Boghaandværk, Haand- værkerforening, Industriforening, Tegneforening. Foredrag, 25, 43, 53, 63, 90, 125, 146, 150, 153, 154, 179, 193. Forgyldere, 95. Forsømmelser, 224. Fortegninger, 95, 96, 150, 184, 194, 227 ; — jfr. Tegneværker. Fournier, L., Porcellænsmager, 74. Frederik I, 38; — VI, 132; — VII, 94, 107, 172, 243. Frederiksberg, 217, Frederiksen, H. P., fhv. Bankdirektør, 141, 144, 145, 162, 166, 167, 168, 169, 172, 185. Freund, F., Myntsmed, 64. Friborg, J. Chr., Urtekræmmer, 14. Friis, F., Professor, 164. Fripladser, 163, 193, 224, Fristrup; N., Kunstmaler, 226, Frost, Sadelmager, 237. Fugmann, J. F., Kobbersmed, 167, 168, 183, 184, 185. Fussing, H., Murmester, 220. Fyring, Didrik, Guldsmed, 1. Fysiske Diskurser, 25. Fællesrepræsentation for dansk Indu- stri og Haandværk, 233, 238, 240, 242, 248. Fødselsdage, kongelige, 132, 243. Gad, K., Handelskommis, 241. Gamborg, A., Professor, 15, 39, 46, 54, 61, 62, 85. Gamél, V. C., Mekanikus, 184. Gamst, H. C., Kunstsmed, 62, 73. Garbrecht, J., Grosserer, 110, 170. Garlieb, G., Etatsraad, 133. Gerner, Henrik, Fabrikmester, 73. Geschenck, 12. Gesellschaft fur Beforderung der Kiin- ste und nutzlichen Gewerbe, 53. Gipsarbejdere, 95. Gjørtlere, 72, 91, 101. Glarmestere, 13, 14, 35, 97. Glasmaleri, 97. Goldschmidt, B., fhv. Farver, 235. Gravmindesmærker, 78. Green, Ulrik, Folkelærer, 22, 24 flg.. Grundplan for det tekn. Selskabs Skole, 201. Grønvold, H., Kunstmaler, 226. Guldsmede, 4, 13, 14, 31, 33, 35, 72„ 73, 75, 76, 77, 100, 101, 102. Gæde, Joh. Fr., 20. Haandværkerforeningen i Kbhvn., 11 o,. 117, 120, 130, 133, 137, 138, 154,. 169, 197, 203, 206, 210, 211, 213, 220. Haandværkerinstitut, 44, 48 flg., 63. Haandværkerskole, den nye, 191 flg.,. 196, 197, 198, 221, 239, 244. Haandværkss vendenes Rej seforeninger h 248, 249. Hage, Alfr., Grosserer, 174. Hagemann, G. A., Fabrikejer, 218, 220.. Hall, C. C., Gehejmeraad, 160, 197,. 198, 211, 214, 215, 218, 220, 236. Hallager, M., Bogtrykker, 39, 40. Hallander, Andreas, Stadshauptmand,. 243. Hammer, M. W., Malermester, 185,186. Hamburg, 24, 52, 53, 54. Hamburger, W. J., Cand. polyt., 150, 153. Handwerksgewohnheit, 11, 41. Hansen, Snedkermester, 237; — A. S.,. Kirkeminister, 194; — C. B., Hof- 17