Bidrag til Dansk Haandværkerundervisnings Historie
Ved Det tekniske Selskabs halvhundredaarige jubilæum den 18 september 1893

Forfatter: C. Nyrop

År: 1893

Forlag: Nielsen & Lydiche.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 263

UDK: 373.62(489)(09) Tek

DOI: 10.48563/dtu-0000048

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 276 Forrige Næste
REGISTER. 26i Rasmussen, C. A. M., Arkitekt, 226, 228; — L., Hof- Zinkstøber, 104, 192, 236; — V., Redaktør, 192. Rasphuse, 19, 20. Rawert, J. H., Generalkrigskommis- sær, 62. Realfag, Undervisning i, 191, 221, 239, 240. Realskoler, 38, 41, 240, 242. Reiersenske Fond, 51, 58, 59, 68, 86, 102, 103, 112, 142, 143, 152, 153, 169, 170, 175, 187, 193, 217, 249. Reimarus, H. S., Professor, 53. Rejsestipendieforeningen, 249, Rejseunderstøttelser, 68, 168, 187, 235, 249. Remsnidere, 7, .11. Reventlow, L., Greve. 37, Ribe, 11, 22, 170. Riis, Jorgen, 27. Ritzemester, 31. Rosborg, J. B., Hof-Gjørtler, 64. Rosenberg, A., Arkitekt, 141. Rosenfalk, C. Billedhugger, 141. Roskilde, 1, 7, 170, 242. Rothe, P. C., Stiftsprovst, 60; — Tyge, 66; — V., Jernbanedirektør, 158. Rothgietere, 7. Rousseau’s Émile, 36. Rudkjøbing, 3. Ronne, 86, 242, Ronne, Peter L., Stolemager, 192, 197. Rordam, T. Skat, Provst, 70. Sadelmagere, 7, 8. Sander, L. C., Professor, 85. Scheitel, A.T. V., Tømmermester, 192. Scheller, A., Sten- og Billedhugger, 235. Scherfig, A., Bagermester, 138. Schimmelmann, H. E., Greve, 62. Schiwe, P., Urmager, 64. Schleisner, Chr., Farver, 192. Schmidt, Elias, Blikkenslagermester, 109. Schmiegelow, E., Malermester, 218, 219, 220. Schnell, Bjergværksejer, 54, 61. Schou, Philip, Etatsraad, 184, 185, 197, 198, 210, 211, 212, 214, 219, 220. Schuboeske Institut, 38. Schultz, H., Urmager, 146. Schwartz, J. A., Kunstdrejer, 190, 191, 192, 235, 240, 243; — J. G., Hof- Kunstdrejer, 145, 161. Schæbel, F., Klejnsmed, 192. Selskab, bestandig borgerligt, 110, 186; — borgerligt, 109, 110; — forenede borgerligt, 109; — for den gode Opførsel og Flid, 38, 45; — for Haandværksstandens Forædling, 62, 67, 70, 90; — for indenlandsk Kunst- flid, 91; — for Naturlærens Udbre- delse, 153; — til Søndagsskolers Befordring, 58, 111; — til Ung- dommens Forædling, 38, 45; — til unge Haandværkeres Dannelse, 38, 44, 45, 54, 61 flg.; — jfr. Borger- dyd, Dramatisk, Efterslægten, Ge- sellschaft, Landhusholdning, Læse, Præmie, Teknisk; — flere Navne nævnes, 42. Sichlau, G. C., Parykmager, 141. Skindere, 7. Skj elskør, 2. Skomagere, 3, 14, 70, 72, 239, 250. Skriveskoler, 22. Skrædere, 8, 10, 12, 14, 70, Slagelse, 242. Smede, 1, 3, 7, 10, 11, 14, 73, 101. Snedkere, 8, 10, 11, 13, 14, 31, 70, 73, 75, 76, 81, 95, 101, 102, 106—7, 112, 113, 134, 250. Sneedorf, J. S., Professor, 28, 37. Sorø Akademi, 215.